Choď na obsah Choď na menu
 


Začíname s bioodpadom

Príspevky

Čo s bioodpadom zo školskej jedálne?

8. 12. 2016

Základná škola Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi je zapojená do celoslovenského environmentálneho projektu Zelená škola. Našou prioritnou témou je už niekoľko rokov odpad. Venujeme sa jeho triedeniu a recyklácii. Začali sme zberom papiera a tetrapakov. Neskôr sme naše aktivity rozšírili o triedenie plastu, skla, hliníka, elektroodpadu a batérií.

Ďalším krokom v našich ekoaktivitách bolo vytvorenie školského kompostu. Vyhadzovali sme tam lístie, drobné konáre a pokosenú trávu ako vedľajší produkt našej práce na školskom pozemku v rámci hodín techniky a sveta práce. No nám sa to zdalo málo. Rozmýšľali sme, na čo by sa ešte dalo kompostovisko využiť. Všimli sme si, že najväčším odpadovým problémom našej školy je bioodpad zo školskej jedálne.

S pani vedúcou školskej jedálne sme sa porozprávali o tomto probléme. Výsledkom je nasledujúce interview:

„Ako často zaraďujete ovocie do jedálnička v ŠJ?“

„Do jedálnička zaraďujem ovocie ako doplnok k obedu aspoň dvakrát v týždni. Okrem toho je školská jedáleň zapojená do projektu „Školské ovocie“. V rámci tohto projektu majú deti čerstvé ovocie raz v týždni, prípadne raz za dva týždne.“

„Podľa čoho vyberáte ovocie?“

„Riadim sa hlavne sezónnosťou – jablká, hrušky, slivky, hrozno - a to nielen v ovocí, ale aj pri výbere zeleniny. Tiež objednávam najmä ovocie z nášho regiónu. Avšak už v tomto ročnom období, keď je obmedzený sortiment pre Slovensko typických druhov ovocia, podávame k obedu i banány, pomaranče či mandarínky.“

„Kde končia zvyšky jedál a ako často sa odvážajú?“

„Odvoz bioodpadu, ktorý v ŠJ vzniká, je zabezpečený cez zmluvného odberateľa. Ten odváža bioodpad raz týždenne. Medzitým sa odpad skladuje vo vyhradenej chladničke.“

„A čo šupky z ovocia a zeleniny?“

„Tie končia v komunálnom odpade.“

 

„Chutia deťom zeleninové šaláty?“

„Deti jedia šaláty veľmi málo. Mnohokrát ich celé odnášajú alebo už pri okienku požiadajú pani kuchárky, aby im šalát nedávali. Pritom naše normy hovoria o tom, že čerstvé šaláty musia byť súčasťou obeda dva až trikrát v týždni. Všeobecne nie sú veľmi obľúbené. Je zarážajúce, že i na ovocie treba deti často nahovárať. Mnohé si vezmú ovocie k obedu až po upozornení a i tak ho nechajú po obede v jedálni na stole.“

Z interview s pani vedúcou ŠJ pre nás vyplynulo niekoľko faktov o správaní žiakov pri stravovaní, ktoré sme si chceli overiť v krátkej ankete. Tú sme rozdali medzi žiakov 2. stupňa.

Žiakom sme položili nasledujúce otázky:

1. Čo patrí do bioodpadu?

2. Čo vzniká z bioodpadu?

3. Kam vyhadzujete zvyšky ovocia (šupky a ohryzky), ktoré dostávate v ŠJ?

4. Zahadzoval/a by si zvyšky ovocia do nádob s označením BIOODPAD, ak by boli umiestnené vo vestibule školy?

Výsledky ankety sú nasledujúce:

Počet respondentov: 181

Číslo otázky

Odpovede a počty respondentov

1

Správna odpoveď - 156

Nesprávna odpoveď - 25

2

Správna odpoveď - 149

Nesprávna odpoveď - 32

3

Do komunálneho odpadu - 93

Beriem domov - 77

Na zem - 11

4

Áno - 107

Nie - 15

Možno - 57

         

 

Z výsledkov ankety vyplynulo, že žiaci väčšinou vedia, čo patrí do bioodpadu a čo z neho vzniká, čiže i to, na čo sa môže využiť. V ankete ďalej žiaci vyjadrili ochotu odhadzovať zvyšky ovocia do vyhradených nádob.

Preto sme sa rozhodli tento nápad uskutočniť. Do školy sme zakúpili plastové nádoby s označením BIOODPAD. Umiestnili sme ich na troch miestach: v blízkosti vchodu do školskej jedálne, pri šatniach žiakov a pred vchodom do školy. Nad nádoby sme umiestnili prehľadnú legendu s vysvetlením, čo do nádoby na bioodpad patrí a čo nie.

Zároveň sme sa s vedením školy dohodli na režime vyprázdňovania nádob: za vynášanie nádob sú zodpovední členovia EKO krúžku a pomôžu im aj pani upratovačky.

Čo ďalej s bioodpadom? Už v úvode sme spomínali kompostovisko na školskom dvore. Dúfame, že vďaka bioodpadu sa nám podarí vyrobiť množstvo kompostu, ktorý použijeme v našom kútiku liečivých rastlín.  

Veríme, že sa tento nápad ujme a nám sa podarí pozbierať a rozumne využiť množstvo bioodpadu, ktorý by inak skončil v komunálnom odpade.