Choď na obsah Choď na menu
 


Členovia kolégia

Členovia kolégia Zelenej školy

Malé kolégium Zelenej školy:

1. Juraj Magnuševský 2.A

2. Filip Bodnár 5.C

3. Nina Dzimková 5.C

4. Lucia Fabianová 5.C

5. Boris Buček 5.C

6. Samuel Cvengroš 5.C

7. Bibiána Birošová 5.A

8. Petra Jendrálová 5.A

9. Bibiána Kucková 5.A

10. Ema Frniaková 6.A
11. Daniel Gracia 6.B
12. Alex Novák 6.B
13. Karolína Petrová 6.B
14.Vanesa Labancová 7.B
15. Erik Erhart 7.B
16. Paulína Petrová 7.B
17. Michaela Rumanová 7.B
18. Ema Magnuševská 7.C
19. Alica Kvasňáková 6.A
20. Timea Dimitrovová 8.B
21. Daniela Gajdošová 8.B
22. Ľudmila Slivová 8.B
23. Ivan Dinga 9.B
24. Lukáš Volčko 9.B
25. Anna Pružinská 9.C

 

Veľké kolégium Zelenej školy:

 

PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy

Mgr. Daniela Dingová,  zástupkyňa riaditeľa

Ing. Monika Marcinová,  koordinátorka Zel. školy

PaedDr. Ria Frankovičová Centková MD

Mgr. Júlia Slivová,  koordinátorka Zel. školy

Mgr. Miriam Dovalová,  učiteľka

Mgr. Ľudmila Vargová,  špeciálny pedagóg

Mgr. Stanislava Ledecká, učiteľka

Mgr. Lucia Štundová, učiteľka

Mgr. Františka Tornayová, asistentka

Mgr. Ivana Gombošová, asistentka

Bc. Valéria Uhliarová

Eva Lesňáková,  vychovávateľka v ŠKD

Ing. Katarína Brejčáková, vedúca šk. jedálne

Lenka Lapšanská,  rodič

Silvia Mikolajová, ekonómka a sekretárka školy