Choď na obsah Choď na menu
 


logozelsk.jpg

"Keď veľa mladých ľudí na mnohých malých miestach urobí veľa malých skutkov, môžu zmeniť tvár sveta."

 

 

Zelená škola je medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Ekoškôl (Eco-Schools).

Hlavným cieľom programu je viesť našu školu cestou zmeny k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole a spoločnosti. Vychádza z princípu, že nie je možné sa o problematike životného prostredia len učiť, ale že je nevyhnutné sa zároveň snažiť o zmenu v našom konaní.

Cez program Zelená škola meníme činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa našej školy, ako je prevádzka školy v medziach platných environmentálnych právnych predpisov, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Proces Zelenej školy je holistický - celostný. Zahŕňa celú školu - žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov spolu s členmi miestnej komunity - rodičmi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami a firmami. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločné pochopenie pre spôsob fungovania školy, ale aj komunity, ktorý rešpektuje a chráni životné prostredie.

Naša Zelená škola má napr. zavedený separovaný zber odpadov, snaží sa o úspory energie, vody a zlepšenie prostredia školy a jej okolia. Žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú na praktickej ochrane prírody a vo výučbe sa využíva zážitkové vzdelávanie. Učia sa tolerancii, kritickému mysleniu, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a zodpovednému konaniu. Zelená škola je alternatívou aj v zmysle otvorenosti školy novým trendom, novým myšlienkam a alternatívnej pedagogike. Program Zelená škola sa v našej škole realizuje od roku 2005. 

 

 

 

Cesta odpadu v meste Spišská Nová Ves

5. 12. 2017

 

22. marec Svetový deň vody

6. 4. 2017

Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína. Na našej škole  si v tento deň členovia žiackeho kolégia Zelenej školy pripravili rozhlasovú reláciu, aby pripomenuli žiakom, aká je voda v našom živote dôležitá, a prečo je nevyhnutné touto vzácnou tekutinou šetriť. Na druhý deň, 23. marca, sme pre všetkých žiakov a zamestnancov školy pripravili vodný bufet. Každý sa mohol občerstviť a zasúťažiť si vo vodnom kvíze. 

 

Burza kníh 2017

2. 4. 2017

Marec - mesiac kníh

Dňa 29.3.2017 popoludní, sa na našej škole už tradične uskutočnila Burza kníh. Žiaci si priniesli knihy ktoré už mali prečítané a nepotrebovali ich, alebo si ich chceli vymeniť za iné.  Vymieňali sa rozprávkové, dobrodružné, ale aj encyklopédie či slovníky, dokonca aj knihy v anglickom či nemeckom jazyku. Knihy pre malých aj veľkých, ktoré si doniesli žiaci na výmenu, tak našli svojich nových, spokojných majiteľov a naďalej môžu robiť radosť

 

Burza kníh 2017

2. 4. 2017

 

Čo s bioodpadom zo školskej jedálne?

8. 12. 2016

Základná škola Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi je zapojená do celoslovenského environmentálneho projektu Zelená škola. Našou prioritnou témou je už niekoľko rokov odpad. Venujeme sa jeho triedeniu a recyklácii. Začali sme zberom papiera a tetrapakov. Neskôr sme naše aktivity rozšírili o triedenie plastu, skla, hliníka, elektroodpadu a batérií.

Ďalším krokom v našich ekoaktivitách bolo vytvorenie školského kompostu. Vyhadzovali sme tam lístie, drobné konáre a pokosenú trávu ako vedľajší produkt našej práce na školskom pozemku v rámci hodín techniky a sveta práce. No nám sa to zdalo málo. Rozmýšľali sme, na čo by sa ešte dalo kompostovisko využiť. Všimli sme si, že najväčším odpadovým problémom našej školy je bioodpad zo školskej jedálne.

S pani vedúcou školskej jedálne sme sa porozprávali o tomto probléme. Výsledkom je nasledujúce interview:

„Ako často zaraďujete ovocie do jedálnička v ŠJ?“

„Do jedálnička zaraďujem ovocie ako doplnok k obedu aspoň dvakrát v týždni. Okrem toho je školská jedáleň zapojená do projektu „Školské ovocie“. V rámci tohto projektu majú deti čerstvé ovocie raz v týždni, prípadne raz za dva týždne.“

„Podľa čoho vyberáte ovocie?“

„Riadim sa hlavne sezónnosťou – jablká, hrušky, slivky, hrozno - a to nielen v ovocí, ale aj pri výbere zeleniny. Tiež objednávam najmä ovocie z nášho regiónu. Avšak už v tomto ročnom období, keď je obmedzený sortiment pre Slovensko typických druhov ovocia, podávame k obedu i banány, pomaranče či mandarínky.“

„Kde končia zvyšky jedál a ako často sa odvážajú?“

„Odvoz bioodpadu, ktorý v ŠJ vzniká, je zabezpečený cez zmluvného odberateľa. Ten odváža bioodpad raz týždenne. Medzitým sa odpad skladuje vo vyhradenej chladničke.“

„A čo šupky z ovocia a zeleniny?“

„Tie končia v komunálnom odpade.“

 

„Chutia deťom zeleninové šaláty?“

„Deti jedia šaláty veľmi málo. Mnohokrát ich celé odnášajú alebo už pri okienku požiadajú pani kuchárky, aby im šalát nedávali. Pritom naše normy hovoria o tom, že čerstvé šaláty musia byť súčasťou obeda dva až trikrát v týždni. Všeobecne nie sú veľmi obľúbené. Je zarážajúce, že i na ovocie treba deti často nahovárať. Mnohé si vezmú ovocie k obedu až po upozornení a i tak ho nechajú po obede v jedálni na stole.“

Z interview s pani vedúcou ŠJ pre nás vyplynulo niekoľko faktov o správaní žiakov pri stravovaní, ktoré sme si chceli overiť v krátkej ankete. Tú sme rozdali medzi žiakov 2. stupňa.

Žiakom sme položili nasledujúce otázky:

1. Čo patrí do bioodpadu?

2. Čo vzniká z bioodpadu?

3. Kam vyhadzujete zvyšky ovocia (šupky a ohryzky), ktoré dostávate v ŠJ?

4. Zahadzoval/a by si zvyšky ovocia do nádob s označením BIOODPAD, ak by boli umiestnené vo vestibule školy?

Výsledky ankety sú nasledujúce:

Počet respondentov: 181

Číslo otázky

Odpovede a počty respondentov

1

Správna odpoveď - 156

Nesprávna odpoveď - 25

2

Správna odpoveď - 149

Nesprávna odpoveď - 32

3

Do komunálneho odpadu - 93

Beriem domov - 77

Na zem - 11

4

Áno - 107

Nie - 15

Možno - 57

         

 

Z výsledkov ankety vyplynulo, že žiaci väčšinou vedia, čo patrí do bioodpadu a čo z neho vzniká, čiže i to, na čo sa môže využiť. V ankete ďalej žiaci vyjadrili ochotu odhadzovať zvyšky ovocia do vyhradených nádob.

Preto sme sa rozhodli tento nápad uskutočniť. Do školy sme zakúpili plastové nádoby s označením BIOODPAD. Umiestnili sme ich na troch miestach: v blízkosti vchodu do školskej jedálne, pri šatniach žiakov a pred vchodom do školy. Nad nádoby sme umiestnili prehľadnú legendu s vysvetlením, čo do nádoby na bioodpad patrí a čo nie.

Zároveň sme sa s vedením školy dohodli na režime vyprázdňovania nádob: za vynášanie nádob sú zodpovední členovia EKO krúžku a pomôžu im aj pani upratovačky.

Čo ďalej s bioodpadom? Už v úvode sme spomínali kompostovisko na školskom dvore. Dúfame, že vďaka bioodpadu sa nám podarí vyrobiť množstvo kompostu, ktorý použijeme v našom kútiku liečivých rastlín.  

Veríme, že sa tento nápad ujme a nám sa podarí pozbierať a rozumne využiť množstvo bioodpadu, ktorý by inak skončil v komunálnom odpade.

 

Ekotýždeň pre prvákov

6. 10. 2016

Prváci v ZŠ Ing. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi začali školský rok netradične. Pripravili sme pre nich počas prvého školského týždňa EKO - aktivity, kde sa naučili triediť odpad, poznať prírodu v našom okolí, učili sa o živote zvierat, ale aj o správnej životospráve, správnom sedení a starostlivosti o svoje prvácke telo. Školiteľmi sa pre nich stali lektori – odborníci z rôznych organizácií, s ktorými škola už dlhoročne spolupracuje. Takto sa stali riadnymi žiakmi našej "ZELENEJ ŠKOLY", kde je hlavnou myšlienkou ochrana prírody.

 

Mladí reportéri

25. 6. 2016

Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do súťaže MLADÍ REPORTÉRI a boli opäť úspešní. Víťazi okrem vecných cien prijali pozvanie na 3 - dňový Litter Less workshop, ktorý sa konal 15.- 17. júna v Borovej Sihoti neďaleko Liptovského Hrádku. Množstvo zážitkov a cenných skúsenosti si priniesli Ivan Dinga, Ľudmila Slivová a Timea Dimitrová. Víťazom srdečne blahoželáme.

 

Otváranie studničiek 2016

5. 6. 2016

Dňa 4.6.2016 sa žiaci spolu s rodičmi v rámci projektov Zelená škola a Embraco zúčastnili výletu v Chočských vrchoch.. Hlavnou témou boli "obnoviteľné zdroje energie", ktoré sme sa vybrali hľadať po nádhernej zhruba 4 kilometrovej trase Kvačianskou dolinou. Cestou k nášmu cieľu sme mohli pozorovať úchvatné výhľady, Jánošíkovu hlavu, chránené druhy rastlín a živočíchov, s odborným výkladom nášho sprievodcu z Národného parku Slovenský Raj, pánom Divokom. Zhruba po hodinke sme dorazili na miesto nazývané Oblazy, kde sa zachovali dva mlyny z prvej polovice 19. storočia. My sme navštívili dolný, tzv."brunčiakovský"mlyn, na ktorom sú dve kolesá, ktoré poháňali nielen mlynské zariadenie, ale aj starý typ píly a v súčasnosti sú chránené ako cenné technické pamiatky.

 

Fotoalbum

Fotoalbum

Dátum: 25. 6. 2016
Fotografií: 38
Zložiek: 10