Choď na obsah Choď na menu
 


Komunitný akčný deň

Komunitný akčný deň na Základnej škole Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi prebiehal 22.4.2017, počas Dňa otvorených dverí pre budúcich prvákov našej školy a ich rodičov. Našim cieľom bolo priblížiť budúcim prváčikom, že neoddeliteľnou súčasťou našej školy je budovať pozitívny vzťah k prírode, a zároveň hravou formou predstaviť v súčasnosti najzávažnejší problém – odpad. Po úvodnom uvítaní sme oddelili deti a rodičov. Rodičom sme predstavili environmentálne programy MLADÍ REPORTÉRI PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE a ZELENÁ ŠKOLA, do ktorých je škola zapojená už niekoľko rokov. Víťazné práce a mnohé aktivity zaradené do vyučovacieho procesu počas celého školského roka odprezentovali naše najúspešnejšie reportérky. Ďalší reportéri spolu s učiteľmi rozdelili deti do 4 družstiev, ktoré sprevádzali po jednotlivých stanovištiach. Na prvom ich čakala prezentácia o odpade a následná súťaž o správne vytriedené odpadky do farebných nádob na separovaný zber. Druhé stanovište bolo v znamení hier o odpade na interaktívnej tabuli. Postupne sa presunuli na tretie, kde vytvárali rôzne prírodné motívy z vrchnáčikov z pet fliaš. Zároveň si mohli pozrieť ukážky výrobkov z odpadového materiálu, ktoré žiaci našej školy pravidelne pripravujú na burzy. Poslednou aktivitou bolo sadenie kvetov do kvetináčov zhotovených z jogurtových kelímkov. Na záver si každý žiak odniesol nielen darček pre mamku, ale aj eko balíček s prekvapením, za úspešné absolvovanie všetkých stanovíšť. Už teraz môžeme povedať, že naši budúci prváci mali výborné vedomosti o separovaní, čo svedčí o kvalitnej príprave detí v materských školách. Veríme, že deti sa zabavili a tento prvý deň v škole bude začiatkom našej vzájomnej spolupráce na zveľaďovaní našej školy i nášho mesta, v oblasti životného prostredia. Zároveň sa chceme poďakovať vedeniu školy a učiteľom, ktorí nám ochotne pomohli s prípravou a realizáciou celého akčného dňa. Veľká vďaka však patrí aj všetkým rodičom a deťom, ktorí neváhali a prišli napriek nepriaznivému počasiu. Pozvanie na našu akciu prijala aj regionálna televízia Reduta, ktorá o komunitnom akčnom dni vytvorila peknú reportáž.