Choď na obsah Choď na menu
 


Plán aktivít programu Zelená škola na šk. rok 2016/2017

Plán programu ZELENÁ ŠKOLA na šk. rok 2016/2017

September
-  eko - týždeň pre prvákov
-  zber papiera a tetrapakov

Október
- deň jabĺk
- zber nepotrebných hračiek (október až december)
- zasadnutie kolégia

November
- 1. monitoring rieky Hornád

December
- odovzdanie hračiek materskej škole
- Vianočná burza

Január, Február
-  monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu, príprava tvorby EKO-kódexu     

Marec
- burza kníh
- deň vody
- 2. monitoring rieky Hornád     
- vyhlásenie súťaže o najkreatívnejšiu nástenku na tému: Odpad – minulosť, súčasnosť a budúcnosť

Apríl
- výsev liečivých rastlín a byliniek na ekoploche  
- exkurzia do Brantner Nova
- zber papiera a tetrapakov
- deň Zeme
- vyhlásenie výsledkov súťaže o najkreatívnejšiu nástenku

Máj
- burza ku Dňu Matiek
- otváranie studničiek

Priebežne počas celého roka – čistenie brehu rieky Hornád, pravidelná mesačná kontrola tried – ekohliadky, práca na ekoploche, čistenie okolia školy, zber elektrozariadení a batérii, monitorovanie zberu plastov, hliníka a skla, zhotovenie výrobkov na burzy, spolupráca s ostatnými krúžkami, príprava článkov do školského časopisu, úprava areálu školy, zapájanie sa do súťaži (recyklohry, mladí reportéri pre životné prostredie....)